راننده پایه یک

ارسال شده 1 هفته قبل
مشهد
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل

نیازمند راننده پایه یک جهت کار با تریلی کمپرس اف ۱۲ کار در محدوده استان خراسان نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۱۵۹۱۷۱۶۶۲