پرستارخانم برای نگهداری ازکودک

ارسال شده 4 ماه قبل
مشهد
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل

به پرستار خانم برای نگهداری کودک ۳ساله بسیار آروم و باادب درمنزل باداشتن سابقه نگهداری از کودک نیازمندیم.

شماره تماس: ۰۹۰۳۸۰۷۴۷۱۴