کارگر کارواش

ارسال شده 1 هفته قبل
مشهد
اکنون درخواست کنید

شرح (توصیف) شغل

به کارگر کارواش ماهر ، جهت کار در کارواش نیازمندیم .

پبا امکانات جای خواب و انعام بالا و درصد

شماره تماس: ۰۹۳۵۸۸۹۷۵۱۱