برنامه بازاریابی

۱۳۹۷-۱۱-۲۸ ۰ نظرات
  1. تحقیق و تحلیل بازار:

در بحث تحقیق و تحلیل بازار نیاز است تا ابتدا از طریق روش های علمی نسبت به پیمایش مشتریان اقدام و از طریق پرسشنامه اطلاعات دقیق و مبنا را برای تصمیم سازی و تصمیم گیری بدست آوریم.

وضیعت آماری مشتریان:

ردیف

مشتریان

خدمات

طیف مشتریان

سن مشتریان

جنسیت مشتریان

شیوه زندگی مشتریان

محل جغرافیایی مشتریان

تعداد مشتریان موجود درمنطقه

۱

مشاغل خانگی

تحصیل کرده

۵۰-۱۸

زن

بومی

ایران

یک میلیون

۲

کارگران فصلی

کم سواد

۳۰-۱۸

مرد

غیربومی

روستا

یکصد هزار نفر

۳

کارگران نیمه وقت

تحصیل کرده

۵۰-۱۸

مرد یا زن

بومی

شهر

یکصد هزار نفر

۴

کارجو- پیمانکار

تحصیل کرده

۵۰-۱۸

مرد یا زن

بومی

شهر

یکصد هزار نفر

۵

افراد جوان

تحصیل کرده

۲۵-۱۸

مرد یا زن

بومی

شهر

ده هزار نفر

۶

افراد مسن جویای کار

تحصیلات کم

بالاتر از ۵۰ سال

مرد

بومی

شهر

ده هزار نفر

 

  • اندازه بازار و روندهای آن:

واقع بین بودن ، مهمترین بخش تخمین اندازه بازار است. به این معنی که نه فقط در رابطه با خدمت خود، بلکه در رابطه با خواسته ها و نیازهای مشتریان هم باید بی طرف و هدف گرا باشیم. در غیر این صورت ممکن است به بازار کوچکی محدود شویم.

بازار ایران به خاطر داشتن پتانسیل نیروی جوان دارای گستره زیادی است.

پیش بینی ما در سال اول ۵۳۰۰۰ نفر مراجعه کننده در سال است که در سالهای بعدی باید ۳۰درصد افزایش داشته باشد.

  • تخمین سهم بازار و فروش:

با توجه به تعداد کارجویان در مشاغل خانگی و پاره وقت سهم بازار ما ۵ درصد از کل در سال اول تعیین می کنیم.

  • ارزیابی تحلیلی آینده بازار:

با توجه به نگرانیهای اقتصادی و تورم نیاز به کارهای پاره وقت و مشاغل خانگی در حال افزایش است.لذا سرمایه گذاری در این دو موضوع کمک شایانی در جذب مشتریان خواهد داشت.

  1. استراتژی بازار یابی :

                ۲-۱. قیمت گذاری:

قیمت گذاری خدمات بر اساس تعرفه های تعیین شده می باشد . ولی با گذاشتن مشوقهایی جذب حداکثری مشتریان را خواهیم داشت.

                 ۲-۲. استراتژی های تبلیغات:

  • استفاده از کانال های فضای مجازی بالاخص کانال های مجازی که بیشترین اعضای آن جوانان باشند.
  • استفاده از پیامک انبوه.
  • استفاده از بانک های اطلاعاتی مشاغل.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.