تحلیل بازار

۱۳۹۸-۰۱-۲۸ ۰ نظرات

بازار هدف و مولفه ها

ارزش ما برای کارفرمایان:

نیروی کار بهینه

ارزش ما برای کارجویان:

بهترین مشاغل

مسائل مادی

حفاظت از داده های کارفرما

مدیریت ارتباط با کارفرما

دیجیتالی کردن و مدیریت داده ها

مدیریت نوآوری فناوری

حفاظت از داده های نامزد

تنوع و اشتغال فراگیر

دیجیتالی کردن و مدیریت داده

مدیریت نوآوری فناوری

آموزش و آموزش

خطرات

تغییر شرایط اقتصادی و ژئوپلیتیکی

مسئولیت و تحویل قرارداد

بهداشت و ایمنی محل کار

اختلال در فن آوری

فناوری اطلاعات و امنیت سایبری

بهداشت و ایمنی محل کار

برنامه ریزی

توانمند سازی مشتریان برای بهبود عملکرد خود

توسعه نوآوری های Tech & Touch

توسعه نوآوری های فنی

بهبود اشتغال

ترویج فرصت های برابر

شاخص کلیدی عملکرد (KPI)

مشتری

سهم بازار

سرمایه گذاری در نوآوری

ابتکارات دیجیتالی

بازدید کنندگان فعال بستر های نرم افزاری

تعداد نامزدهای آموزش دیده؛ ساعت آموزش؛ هزینه های آموزش

داوطلبان

محل های دائمی

متوسط ​​مدت اشتغال

اهداف قابل اندازه گیری

موقعیت برتر و یا بهبود موقعیت در بازار

رشد متخصصان بالاتر از بازار

مدل تجاری جدید دیجیتالی با رشد بیش از حد متوسط.

افزایش ابتکار عمل برای قرار دادن نامزدها

افزایش ابتکار عمل برای هدایت مردم از بیکاری به سمت اشتغال

رشد جایگاه های دائمی بالاتر از بازار

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.