تحلیل قوتها، ضعفها، فرصتها و تهدیدها کاریابی مجازی

۱۳۹۹-۰۳-۲۵ ۰ نظرات
ایجاد فعالیت کاریابی الکترونیکی (سایت شغلی، اپلیکیشن استخدامی و بانک اطلاعاتی از فرصت هاي ...
ادامه مطلب

معرفی مختصرکاریابی الکترونیکی

۱۳۹۸-۰۱-۲۶ ۰ نظرات
موسسات کاریابی الکترونیکی با دریافت اطلاعات یا همان رزومه شما با توجه به مهارتهایی ...
ادامه مطلب

برنامه بازاریابی

۱۳۹۷-۱۱-۲۸ ۰ نظرات
در بحث تحقیق و تحلیل بازار نیاز است تا ابتدا از طریق روش های ...
ادامه مطلب